768 Posted: July 07, 2021

க.பொ.த (உ/த) பரீட்சை 2021 இற்கு இரண்டாம் தடவையாக தோற்றும் நெல்லியடி மத்திய கல்லூரி மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்

க.பொ.த (உ/த) பரீட்சை 2021 இற்கு இரண்டாம் தடவையாக தோற்றும் யா/நெல்லியடி மத்தியகல்லூரி மாணவர்கள் தமது விண்ணப்பங்களை Online மூலம் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.

அதற்கான Online விண்ணப்பப்படிவம் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த விண்ணப்பப்படிவத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதித் திகதி 15.07.2021.

இவ் இணைப்பின் மூலமும் விண்ணப்பப்படிவத்தை அணுகலாம். இணைப்பு: https://forms.gle/qLDwmML7zj61cis68

 Student Progress Report

Students first term examination result.

Upcoming Events

All Events